Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Πρακτικά Δ.Σ.

2η Συνεδρίαση /14-04-2014 Δ.Σ. Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

E-mail Εκτύπωση PDF

2η Συνεδρίαση /14-04-2014  Δ.Σ.  Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

 

Τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) με τα παρακάτω θέματα με βάση την σχετική πρόσκληση:

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

 

Θέμα 1: Αξιολόγηση με το νέο νόμο 4250/2014

 

Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. από την Γεν. Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Εύη Αριστείδου σχετικά με το ν. 4250/2014.

Συζητήθηκε σχετικό έγγραφο που συντάχθηκε από τους συνάδελφους Αθηνά Σαντοριναίου και Κώστα Μουρσελά σχετικά με το ν. 4250/2014 για να αποσταλεί σε Περιφερειάρχη, πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπ. Κυκλάδων, Αντιπ. Δωδεκανήσου, θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, περιφ. Συμβούλους, επικεφαλής συνδυασμών για περ. εκλογές, βουλευτές Π.Ν.Αι., Ενωση Περιφ. Ελλάδας και κοινοποίηση στα μέλη του συλλόγου, στην ΑΔΕΔΥ, στην ΟΣΥΑΠΕ και στο ΣΥΠΝΑΠΕΔ και τελικά ψηφίστηκε ομόφωνα το σχετικό κείμενο.

Αποφασίστηκε να βγει και ξεχωριστό δελτίο τύπου.

Συζητήθηκε η περίπτωση της  προσφυγής σε ένδικα και αποφασίστηκε να έρθουμε σε επαφή με εργατολόγο για τα  βήματα που μπορούμε  να ακολουθήσουμε σαν σύλλογος.

Αποφασίστηκε να γίνει ενημέρωση των συναδέλφων από τα μέλη του Δ.Σ. και στις Π.Ε. που δεν υπάρχουν μέλη του Δ.Σ. από συναδέλφους με βάση το κείμενο του συλλόγου.

Θα σταλεί το κείμενο  και στην ΟΣΥΑΠΕ με το αίτημα να  δώσει  τις δικές της νομικές κατευθύνσεις προς όλους τους Συλλόγους των Αιρετών Περιφερειών

 

Θέμα 2: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

 

Θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση του συλλόγου μετά το Πάσχα για ενημέρωση και αποφάσεις σχετικά με το νόμο για την αξιολόγηση και την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου.

 

Θέμα 3: Τράπεζες και ταμείο

 

Ο ταμίας του συλλόγου Δημήτρης Αλουμανής ήρθε σε επικοινωνία με Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με τα έξοδα του λογαριασμού του συλλόγου (να απαλειφθούν τα έξοδα που χρεώνονται ως σήμερα, έκδοση cash card και κωδικών e-banking). Θα έρθει σε συνεννόηση με τον διευθυντή του καταστήματος για επιστροφή μέρους των παλαιών εξόδων σαν bonus.

Θα εξετάσει προσφορές από άλλες τράπεζες.

 

Θέμα 4: Οικονομικές εκκρεμότητες μελών

 

Ο ταμίας του συλλόγου Δημήτρης Αλουμανής θα συντάξει έγγραφο του Δ.Σ. προς τα μέλη που είχαν ενισχυθεί οικονομικά από το σύλλογο (ΙΔΑΧ Δ.Ε.) στα πλαίσια της διαδικασίας για την προσφυγή τους με  ένδικα μέσα κατά της διαθεσιμότητάς  για να επιτευχθεί η επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης στο σύλλογο α) με Εφάπαξ καταβολή, β) καταβολή 100€ ανά μήνα γ) καταβολή 20€ ανά μήνα, δ) με άλλο συγκεκριμένο τρόπο που  θα προσδιοριστεί από τους συναδέλφους.

 

Θέμα 5: Τροποποίηση Καταστατικού

 

Θα ασχοληθούν οι Κώστας Γιολδάσης και Κώστας Μουρσελάς για επικαιροποίηση του καταστατικού με τις τροποποιήσεις που έχουν προταθεί επιπλέον και συζήτησή του στη προσεχή γενική συνέλευση του συλλόγου για έγκριση. Στη συνέχεια θα έρθουν σε επαφή με την δικηγόρο κ. Λατσού για την κατάθεση του

 

Θέμα 6: Ενημέρωση από ΟΣΥΑΠΕ

 

Έγινε ενημέρωση από την τελευταία συνεδρίαση της ΟΣΥΑΠΕ από τον Κώστα Γιολδάση, μέλος του Γ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ.

 

Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης

 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση συνάδελφου με το ποσό των 400€ για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για το παιδί του κατόπιν σχετικής αίτησης προς τον Σύλλογο με βάση τις δυνατότητες του Συλλόγου και επιφυλάσσεται το Δ.Σ και για άλλες ενέργειες προς ενίσχυση του συναδέλφου  σε αυτό το θέμα .

 

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

 

 

 

1η Συνεδρίαση /31-03-2014 Δ.Σ. Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ

E-mail Εκτύπωση PDF

Θέμα 1: Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή προεδρείου

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) με θέμα την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την εκλογή προεδρείου. Η πρόσκληση για την ανάδειξη του προεδρείου έγινε από τον πρώτο κατά σειρά εκλογής Οδυσσέα Ευθυμίου, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της διαδικασίας. Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία.

Με βάση τα αποτελέσματα η σύσταση του νέου Δ.Σ. είναι :
Πρόεδρος: Οδυσσέας Ευθυμίου
Αντιπροέδρος: Αθηνά Σαντοριναίου
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Δρόσος
Ταμίας: Δημήτρης Αλουμανής
Σύμβουλος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:  Γιώργος Παπαμανώλης
Μέλος: Κώστας Μουρσελάς
Μέλος: Γιάννης Λυκοσκούφης
Μέλος: Σατσάνης Πρόδρομος
Μέλος: Σιγάλας Γιάννης

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Σταθερή ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Δ.Σ. του συλλόγου. Μετά από πρόταση του Θανάση Δρόσου αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση του Δ.Σ. κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 9 π.μ. σε χώρο που θα ορίζεται στη πρόσκληση. Το επόμενο Δ.Σ. ορίστηκε έκτακτα να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Απριλίου, στις 9 π.μ. στο κτίριο της Πλατείας Τσιροπινά. Τα θέματα θα οριστούν στην πρόσκληση που θα σταλεί.
2. Να διερευνηθεί η αλλαγή τράπεζας για το λογαριασμό του Συλλόγου, ζητώντας προσφορές από τις τρεις τράπεζες της Σύρου. Ενέργειες Δημήτρης Αλουμανής.
3. Να εξουσιοδοτηθεί η λογίστρια Τασία Πίσσα να αναλάβει να καταθέσει τη φορολογική δήλωση του Συλλόγου και ότι ενέργεια απαιτηθεί για αυτό (κλειδάριθμοι κλπ.)
4. Να γίνουν ενέργειες για την πραγματοποίηση σεμιναρίων του ΠΙΝΕΠ, ή της Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης στη Σύρο για επιμόρφωση των υπαλλήλων του συλλόγου. Επαφή με Μαρία Ζωίδου. Ενέργειες Δημήτρης Αλουμανής, Γιάννης Σιγάλας.
5. Να εξεταστεί η οικ. ενίσχυση του συνάδελφου Ν. Τσιργιέλη.
6. Να προχωρήσουμε στη κατάθεση της τροποποίησης του καταστατικού, συμπεριλαμβάνοντας την επιστολική ψήφο
7. Να γίνουν ενέργειες για την επιστροφή της οικ. διευκόλυνσης προς τους συναδέλφους ΙΔΑΧ. Να γίνει επιστολή από Δημήτρη Αλουμανή.
8. Τέλος συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου (τακτικές συναντήσεις του Δ.Σ.  με τα μέλη του συλλόγου, αύξηση επικοινωνίας με συναδέλφους των Περιφερειακών Ενοτήτων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 09:34

Ανακοίνωση Δ.Σ. 20-11-2012

E-mail Εκτύπωση PDF

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-11-2012

Α.Π. 65

Ερμούπολη 20 -11-2012

 

ΠΡΟΣ:1) Μέλη του Συλλόγου

2) Υπηρεσίες ΠΝΑ

3) ΟΣΥΑΠΕ

4) ΑΔΕΔΥ

5) ΜΜΕ

 

ΚΟΙΝ 1) Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη

2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

κ. Γεώργιο Πουσσαίο

3) Εκπροσώπους Παρατάξεων ΠΣ

4) ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

5) Σ.Υ.Ν.Α.Π.Ε.Δ.

Θέμα: Οι μεγαλειώδεις Κινητοποιήσεις των Υπαλλήλων της ΠΝΑ & η περίσσεια Διγλωσσία της Διοίκησης και της πλειοψηφίας των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζομένων στην Αιρετή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, χαιρετίζει με υπερηφάνεια τις μεγαλειώδεις Κινητοποιήσεις των Μελών του, που με συλλογικότητα και μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, με πρωτόγνωρη συμμετοχή σε όλες τις Π.Ε. (πλην Θήρας) αποφασίστηκαν και πραγματοποίησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, από τις 02/11/2012, ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή, του ΙΙΙ κατά σειράν και επαχθέστερου Μνημονίου, που με τα μέτρα του συνεχίζεται η εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέρους της Ελληνικής Κοινωνίας:

-    - των εργαζομένων στον πολύπαθο Ιδιωτικό Τομέα, με τους διαμορφωθέντες μισθούς πείνας των 510€ για τους νέους και των 586€ για όλους τους υπόλοιπους, των ανασφάλιστων 1.500.000 ανέργων,

-    - των αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που με την ακολουθούμενη εξοντωτική σε κάθε επίπεδο πολιτική, καθημερινά οδηγούνται στο κλείσιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων τους,

-    - των περήφανων Συνταξιούχων, που μετά από 30 και 35 χρόνια σκληρής δουλειάς τους δεν μπορούν ούτε στοιχειωδώς να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα μετά τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων τους και τέλος

-       των εργαζομένων στον κατ’ εξακολούθηση λοιδορούμενο -από τους ντόπιους και τους ξένους εκφραστές του κεφαλαίου και των Τραπεζών- Δημόσιου Τομέα, όπως συνέβη και πρόσφατα με τις δηλώσεις στη Χώρα μας, του εκπροσώπου και συντονιστή της μελλούμενης Ανάπτυξης στη Χώρα μας, Υφυπουργού της Γερμανίας -επίσημου συνομιλητή και της ΠΝΑ, διαβάστε το Δελτίο Τύπου της 09ης/09/2012 της ΠΝΑ, στην Ιστοσελίδα της, www.nad.gr - κ. Χάνς Φούχτελ, στη Θεσσαλονίκη, ότι τη δουλειά 3.000 εργαζομένων στην Ελλάδα την κάνουν μόνον 1.000 εργαζόμενοι στη Γερμανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 2 στους τρείς εργαζόμενους στους ΟΤΑ σύντομα θα χάσουν την δουλειά τους .Αυτό που ξέχασε να πει βέβαια είναι με ποιο δικαίωμα και με ποιο μοντέλο μέτρησε την παραγωγικότητα εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ελλάδας και Γερμανίας, και αν σε αυτό το μοντέλο του συνέκρινε και την αντιστοιχία των μισθών τους. Επίσης ξέχασε να αναφέρει ο Υφυπουργός αυτής της υποδειγματικής χώρας ότι το χρέος των ΟΤΑ στην Γερμανία ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2010 είναι 5,2 % και στην κακή Ελλάδα 0,9 %.) Μήπως να σταματήσουν να τους συμβουλεύονται;

έως και την έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2012, με θέμα: «Μνημόνιο ΙΙΙ και οι Συνέπειες του, στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία . Λήψη Απόφασης για περαιτέρω Ενέργειες».

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σταθούμε και να αναδείξουμε την διγλωσσία της Διοίκησης της ΠΝΑ και της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα και με χρονική αλληλουχία, καταθέτουμε τα εξής :

-       Πέρυσι, με αφορμή τις μεγάλες μας κινητοποιήσεις, του Οκτωβρίου του 2011 μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και μετά από παρεμβάσεις μας στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 09ης/11/2012, το ΠΣ υιοθέτησε ψήφισμα καταδικάζοντας τα επαχθή μέτρα που ελαμβάνοντο τότε, για την 6η δόση του Μνημονίου ΙΙ και μεταξύ των άλλων διακήρυττε ότι δεν επρόκειτο να καταργήσει από την ήδη υποστελεχωμένη ΠΝΑ, Οργανικές Θέσεις. Πριν αλέκτωρ λαλήσει εντός δηλαδή του έτους, στις 30/12/2011, με αποφάσεις της, ( ΑΠ 87463/8189ΦΕΚ3233Β/30-12-2011) σε εφαρμογή του Νόμου 4024/2011, προχώρησε στην κατάργηση 82 θέσεων από τον Οργανισμό της ΠΝΑ, χωρίς καν να ενημερωθεί ούτε το ΔΣ του Συλλόγου μας.

-       Φέτος, και αφού καλέσαμε πάλι την Πολιτική Ηγεσία της ΠΝΑ και στη συνέχεια το ίδιο το ΠΣ να πάρει Απόφαση και να συμπαραταχθεί εμπράκτως, με τους απεργούς εργαζόμενους της, αλλά και με τις κατά καιρούς δηλώσεις των εκπροσώπων του, «ότι θα παραδώσει τα κλειδιά της ΠΝΑ, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει, μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όταν συνεχώς δίνονται αρμοδιότητες στους ΟΤΑ και παράλληλα κόβονται οι όποιες επιχορηγήσεις του κεντρικού κράτους με συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της».

Αντί λοιπόν να κάνει πράξη, τις προς τα έξω κατά καιρούς δηλώσεις της, παρακολουθήσαμε μια συνεδρίαση του ΠΣ, που θύμιζε, σε μικρογραφία, Βουλή των Ελλήνων. Ενώ όλοι στις τοποθετήσεις τους, τασσόντουσαν ενάντια στα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και την Τρόικα και εξαθλιώνουν ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, στο τέλος, αλλάζοντας και πάλι γνώμη, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, δήλωναν ότι δεν πρόκειται «να παραδώσουν τα κλειδιά της Αυτοδιοίκησης» και παρέπεμψαν το θέμα για λήψη αποφάσεων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

Μετά τα παραπάνω, δηλώνουμε ότι, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, συντονιζόμενοι και με τους άλλους εργαζόμενους σε Δήμους και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, που όλο αυτό το διάστημα αγωνίζονται μαζί μας, καθώς και με τα υπόλοιπα σωματεία του νομού μας (όπως ΕΜΔΥΔΑΣ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κλπ) με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Επίσης:

· Καλούμε, για πολλοστή φορά, τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και της ΟΣΥΑΠΕ να προκηρύξουν «ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ», μέχρι να αναγκαστούν πάρουν πίσω τα πακέτα των μέτρων που εξαθλιώνουν τους εργαζομένους και διαλύουν τη χώρα. Τους κάνουμε γνωστό ότι με την αδράνειά τους, απογοητεύουν τους εργαζόμενους και αφήνουν ανενόχλητες τις κυβερνήσεις και την τρόικα να περάσουν τα επαχθή μέτρα στην Ελληνική Κοινωνία.

· Χάδι, ακόμη και σε σχέση με το ψήφισμα του προηγούμενου Νοέμβρη και πραγματική τουφεκιά στον αέρα ήταν όπως αποδείχθηκε το τελευταίο ψήφισμα του περιφερειακού από την πλειοψηφία (και όχι οι κινητοποιήσεις μας ) και αδικούν όσοι το ψήφισαν, το θεσμό που κλήθηκαν να υπερασπιστούν. Τους κάνουμε γνωστό ότι με Αποφάσεις των Περιφερειακών τους Συμβουλίων έκλεισαν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε να μην στείλει λίστες με ονόματα υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Τι έχει να πει άραγε τώρα, η πλειοψηφία και κυρίως η Διοίκηση που υποστήριξε σθεναρά ότι ή όλες οι Περιφέρειες θα κλείσουν μαζί ή καμία; . Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της συνεδρίασης της 15ης - 11- 2012 που (σε αντίθεση με άλλα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια) περιορίζεται σε φραστική καταδίκη προβλέψεων του νόμου 4093/2012 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους υπαλλήλους αρνούμενη την συμπαράταξη με τις αποφάσεις των Γ.Σ. των εργαζομένων.
Ζητάμε την άμεση σύγκληση νέας έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για επανεξέταση της προηγούμενης απόφασής του, την μη αποστολή στοιχείων με ονόματα εργαζομένων προς διαθεσιμότητα τώρα και στο μέλλον και πολιτική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων που δεν θα αποστείλουν τις σχετικές λίστες, άρνηση υπογραφής διαπιστωτικών πράξεων διαθεσιμότητας και επ΄ αόριστον κλείσιμο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με στόχο την ανατροπή του ισοπεδωτικού για την κοινωνία νόμου.

· Καλούμε άλλη μια φορά την διοίκηση να ζητήσει από την ΕΝ.ΠΕ να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις (πρόσφατα έκλεισαν Δήμοι σε όλη την Ελλάδα) ασκώντας επιτέλους ουσιαστική πίεση για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα που διαλύουν και την Αυτοδιοίκηση.

· Καλούμε την ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ σε ταυτόχρονο κλείσιμο των καταστημάτων τους και να ζητήσουν από την Κ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

· Καλούμε σε συντονισμό όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων των αιρετών Περιφερειών και φυσικά τους συναδέλφους του Σ.Υ.Ν.Α.Π.Ε.Δωδεκανήσου των οποίων οι χαμηλοί τόνοι αντίδρασης χρησιμοποιούνται ως άλλοθι από την Διοίκηση εναντίον όλων μας, καθώς και σε συντονισμό όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων εντός νομού.

· Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία που καλεί η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012.

Καλούμε σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 συς 13:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης , καθώς και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

Καλούμε τα μέλη μας να συσπειρωθούν γύρω από το Σύλλογο, για συνέχιση του αγώνα μας , ο οποίος προβλέπεται να είναι μακρύς και δύσκολος μέχρι την ανατροπή αυτής της πολιτικής που εξαθλιώνει το λαό μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για το Δ.Σ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012 22:14

Πρακτικά του έκτακτου Δ.Σ στις 12-03-2010

E-mail Εκτύπωση PDF

Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα 10-3-2010,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ) μετά από την με αριθμ. πρωτ. 17/8-3-2010 πρόσκληση του Προέδρου. 

Περισσότερα...

Πρακτικά του Έκτακτου Δ.Σ. του ΣΥΝΑΝΚ στις 5-3-2010

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρακτικά του Έκτακτου  Δ.Σ. του ΣΥΝΑΝΚ στις 05-03-2010

 

Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα 5-3-2010,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ) μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16/3-3-2010 πρόσκληση του Προέδρου.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Μάρτιος 2010 15:13 Περισσότερα...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here: Διοικητικό Συμβούλιο Πρακτικά Δ.Σ.