Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Οικονομικά και θεσμικά αιτήματα εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερμούπολη    03-04-2008

Οι εργαζόμενοι της Νομαρχίας Κυκλάδων όπως εκφράζονται από το Δ.Σ. τους και σε συνέχεια σειράς και επανάληψης παλαιών ψηφισμάτων σας καταθέτουν σειρά αιτημάτων που άπτονται ως προς την επίλυση τους είτε της κεντρικής διοίκησης είτε της νομαρχιακής.  Ειδικότερα απαιτούν να δοθεί λύση εδώ και τώρα στα χρόνια και πάγια αιτήματα τους και για τα οποία η κεντρική διοίκηση (για τα οποία η πρακτική συνδρομή της Ν.Α. θα ήταν απαραίτητη), αλλά και η διοίκηση της Νομαρχίας φαίνεται να αντιμετωπίζει ελαφρά τη καρδία. Συγκεκριμένα απαιτεί άμεσα σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης:

1.    Να ενταχθεί ο νομός Κυκλάδων στις προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 όχι αποσπασματικά όπως συμβαίνει τώρα αλλά συνολικά και για όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται για τους υπαλλήλους. Να σταματήσει αυτή η διάκριση έναντι των υπαλλήλων του ν. Κυκλάδων σε κάθε ευεργετικό μέτρο που λαμβάνεται για υπαλλήλους που απασχολούνται υπό το ίδιο καθεστώς και τις ίδιες συνθήκες. Διάκριση η οποία πρόσφατα εκφράστηκε μέσω της εξαίρεσης του ν. Κυκλάδων από την καταβολή τπου προβλεπομένου επιδόματος της παρ. 4 περ. γ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) παρά την εφαρμογή του για το ν. Πέλλας μαζί με τον οποίο υπάγονται στο ίδιο καθεστώς των παραμεθορίων περιοχών.  Διάκριση η οποία εκφράστηκε με την εξαίρεση του ν. Κυκλάδων και των υπολοίπων νησιωτικών νομών από την καταβολή του επιδόματος νησιωτικότητας όπως αυτό χορηγήθηκε και με την ίδια λογική στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου.
2.    Χορήγηση στους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων όπως και στους υπαλλήλους κάθε νησιωτικής Νομαρχίας του αντίστοιχου μηνιαίου επιδόματος (πάγια αποζημίωση) που δόθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (της τάξης των 300 ευρώ περίπου) ως κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου (σε νησί) σύμφωνα με το Ν. υπ. Αριθμ. 3554/07 (ΦΕΚ 80Α 16-4-07) και την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1277/24-07-2008) που ακολούθησε από τα αρμόδια υπουργεία. Σε αντιπαραβολή του ανωτέρω επιδόματος και γενικότερα της επιδοματικής πολιτικής που μόνο στόχο έχει την κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων με πελατειακά κριτήρια πολιτικής σκοπιμότητας, διεκδικούμε ενιαίο μισθολόγιο με βάση τα 1600 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές με επιχειρηματολογία αντίστοιχη του ανωτέρω νόμου.
3.    Εξομοίωση της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και δαπανών των υπολοίπων υπαλλήλων της Νομαρχίας Κυκλάδων που εκτελούν μετακινήσεις, με αυτήν των μηχανικών του δημοσίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/52971/0022 (1753/3-9-07). Συγκεκριμένα:
•    Ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακίνηση στο ποσό των 70 €
•    Ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής στο ποσό των 55 €
•    Ημερήσια αποζημίωση με διαν/ση στο ποσό των 80 €
•    Προσαύξηση της δαπάνης κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου –Σεπτεμβρίου.
•    Ομοίως ως ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης.
4.    Επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2885/1992 (ΦΕΚ 170/τ. Α) στους υπηρετούντες ή τοποθετημένους υπαλλήλους σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές (συνυπολογισμός στο διπλάσιο μίας τριετίας για χορήγηση Μ.Κ.)
5.    Εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης όλων των υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Ν.Α.. Ιδιαίτερα να θεωρείται μετάθεση και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 2683/99 για τη μεταφορά υπαλλήλου από Επαρχείο σε Επαρχείο και από διεύθυνση σε διεύθυνση εντός των ορίων της Ν.Α.
6.    Στελέχωση των υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων στο σύνολο των οργανικών θέσεων που ζητούνται με προκήρυξη  διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ εκτός της υπόλοιπης χώρας. Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Ν.Α. Κυκλάδων με μόνιμους υπαλλήλους. Όχι στην εφαρμογή του νόμου περί μερικής απασχόλησης.
7.    Μετατάξεις μέσω ΑΣΕΠ & στις Ν.Α. (Άρθρο 71 του Ν. 3528/2007) εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος και κίνητρα για μόνιμη διαμονή στις Κυκλάδες όπως :αγορά κατοικίας, συνυπηρέτηση συζύγων δημοσίων υπαλλήλων (ανά Επαρχείο),επιδότηση ενοικίου κλπ.
8.    Επιδότηση εισιτηρίων για τους μόνιμους κατοίκους των νησιωτικών νομών της χώρας και ειδικότερα των μόνιμων κατοίκων των νησιών που υπηρετούν και ζουν στις προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές (όπως ο ν. Κυκλάδων) καθώς και στις άγονες νησιωτικές περιοχές με την έκδοση εκπτωτικής κάρτας μόνιμου κατοίκου. Χορήγηση δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όλους τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών, όταν μετακινούνται για λόγους υγείας (αυτών και των μελών της οικογένειας τους).
9.    Επίλυση του ακτοπλοϊκού προβλήματος (σε επίπεδο κόστους ασφάλειας και δρομολογίων) του νομού Κυκλάδων με αποφάσεις που αφορούν το καλό των πολλών και μόνιμων κατοίκων των νησιών και όχι μόνο των λίγων κατόχων και μετόχων των ακτοπλοϊκών εταιριών που μας αντιμετωπίζουν μόνο ως ευρώ.
10.    Εφαρμογή –επέκταση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μοριοδότηση αντίστοιχης αυτής που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και στους εργαζομένους στη Ν.Α. Κυκλάδων για μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση.
11.    Θεσμοθετημένη συνδικαλιστική άδεια στο σύνολο των μελών των Πρωτοβάθμιων οργάνων των νησιωτικών Ν.Α. λόγω δυσκολίας μετακίνησης και συμπλήρωσης απαρτίας προκειμένου να συνεδριάζει το Δ.Σ.

Επίσης
12.    Επέκταση της εφαρμογής της υπ. αρ. 2/12542/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 441/14-04-03) που αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με εφαρμογή παράλληλα αυτού και για τις νέες και παλιές ειδικότητες (περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί ΠΕ & ΤΕ, ιχθυολόγοι κ.α.) που ασκούν ελέγχους τήρησης της νομοθεσίας σε εκτός έδρας αυτοψίες παντός είδους δραστηριοτήτων που επισείουν κίνδυνο για την ασφάλεια και  την υγεία τους. Εναλλακτικά προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού (κυρίως στολή εργασίας και παπούτσια) από πόρους της Ν.Α. για τους υπαλλήλους (κατόπιν υπόδειξης των προϊσταμένων) που εκτελούν εκτός έδρας αυτοψίες που απαιτούν κατάλληλο ρουχισμό.


Ταυτόχρονα απαιτεί άμεσα σε επίπεδο Τοπικής Διοίκησης:

1.    Να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΣΔΔΑ, Βουλευτές του Νομού, κ.τ.λ.) ότι λόγω  υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κυκλάδων, της ιδιομορφίας του Νομού (πολυνησία καθώς και κακή ακτοπλοϊκή σύνδεση) καθώς επίσης και της απασχόλησης των υπαλλήλων με πολλά αντικείμενα, δεν είναι δυνατών να τηρηθούν οι προβλεπόμενες στο με αρ. πρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ ΟΙΚ. 4468/01-03-2004 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και ότι θα έπρεπε να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη και εξαίρεση των υπαλλήλων ή κάλυψη των παραπάνω αναγκών δηλαδή καλύτερη και σύγχρονη ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών, στελέχωση των Υπηρεσιών με νέους Υπαλλήλους, αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και οικονομικά και άλλα κίνητρα στους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Σύμφωνα και με το άρθρο 106 και 107 του Συντάγματος).

2.    Εφαρμογή του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

3.    Καλοπροαίρετη αντιμετώπιση των υπαλλήλων κατά την εργασιακή τους απασχόληση όταν φυσικά δεν αντίκειται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και στην χρηστή διοίκηση, και τέλος στην προστασία Υπαλλήλων από την Διοίκηση, από αυθαίρετες παρεμβάσεις πολιτικών και τοπικών παραγόντων (που είναι πολλές φορές απειλητικές, προσβλητικές και στην πλειοψηφία τους παράνομες) στο έργο τους. Επίσης αποδεδειγμένα φαινόμενα διαφθοράς αποτελούν και για το ΣΥΝΑΝΚ μη αποδεκτά και κατακριτέα και πρέπει να δημοσιοποιούνται προς όφελος της προστασίας των υπόλοιπων δημόσιων λειτουργών.

4.    Μετατάξεις μέσω ΑΣΕΠ & στις Ν.Α. (Άρθρο 71 του Ν. 3528/2007-νέος δημοσιουπαλλήλικός κώδικας) και κίνητρα για μόνιμη διαμονή στις Κυκλάδες όπως :αγορά κατοικίας, συνυπηρέτηση συζύγων δημοσίων υπαλλήλων (ανά Επαρχείο),επιδότηση ενοικίου κλπ. Έως την εφαρμογή των ανωτέρω και στις Ν.Α. Μετατάξεις των Υπαλλήλων με αξιοκρατικά, αντικειμενικά, νόμιμα και όπου αυτό απαιτεί με κοινωνικά (πάνω από όλα ο άνθρωπος) κριτήρια και να ενημερώνετε πάντα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλες τις μετατάξεις Συναδέλφων καθώς και για εκείνες που αιτούνται οι Συνάδελφοι αλλά απορρίπτονται (με την αιτιολογία τις απόρριψης).

5.    Τοποθετήσεις, Αποσπάσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις των Υπαλλήλων με αξιοκρατικά, αντικειμενικά, νόμιμα και όπου αυτό απαιτεί με κοινωνικά κριτήρια. Να ενημερώνετε πάντα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλες τις τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις των Υπαλλήλων.

6.    Προαγωγές και κρίσεις των Υπαλλήλων με αξιοκρατικά, αντικειμενικά και νόμιμα κριτήρια. Να ενημερώνετε πάντα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, για όλες τις προαγωγές και τις κρίσεις όλων των Συναδέλφων μας.

7.    Διαφάνεια και αξιοκρατία στον ορισμό των Υπαλλήλων στις πάσης φύσεως Επιτροπές αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες, να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλες τις παραπάνω επιτροπές καθώς και για τα ονόματα των Συναδέλφων που συμμετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές και με πια κριτήρια. Επίσης η τοποθέτηση σε αυτές τις Επιτροπές να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του Υπαλλήλου.

8.    Εκλογικό επίδομα να διανέμετε με αξιοκρατικά κριτήρια σε όλους τους Υπαλλήλους και όχι στους ίδιους και στους ίδιους κάθε φορά.

9.    Ο Ετήσιος προγραμματισμός των αναγκών σε θέσεις τακτικού προσωπικού να γίνετε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή πάντα σε συνεργασία με τον Σύλλογο μας και την σύμφωνη γνώμη αυτού.

10.    Πρόβλεψη (στο εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης), προκήρυξη θέσης, διορισμό και τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή καθώς και αναπληρωτή του στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 και 6 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΠΔ.30/1996).

11.    Άμεση πρόσληψη Υπαλλήλων – Συναδέλφων που εργάζονται με το (απαράδεκτο και αντικοινωνικό) πρόγραμμα «STAGE» και τετράωρες συμβάσεις κτλ και οι οποίοι είναι απαραίτητοι με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει.

12.    «Καθηκοντολόγιο» με όλες τις αρμοδιότητες των Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ανά Υπηρεσία, ώστε κάθε Συνάδελφος ανάλογα με την ειδικότητά του να ξέρει τα καθήκοντά του στην συγκεκριμένη Υπηρεσία που υπηρετεί.

13.    Επαναφορά του θέματος ορισμού οικονομικού υπολόγου με κριτήριο τις οικονομικές σπουδές ή αντίστοιχη εμπειρία.

14.    Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και νέες μορφές επικοινωνίας (χρήση «e-mail», χρήση δικτυακών τόπων – πρόσβαση όλων σε βάσεις δεδομένων – επικοινωνία μέσω του διαδικτύου αλλά και την δημιουργία τοπικού δικτύου όλων των Υπηρεσιών της Νομαρχίας κ.τ.λ.). Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων σε όλες τις Υπηρεσίες της Νομαρχίας και επιμόρφωση όλων των Υπαλλήλων που απασχολούνται με την Γραμματεία (Προμήθεια προγράμματος συνολικά για όλες τις Υπηρεσίες της Νομαρχίας και τεχνικής υποστήριξης). Εξάλλου το χειρόγραφο σύστημα πρωτοκόλλου θα έπρεπε ήδη να έχει αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό σύμφωνα με την Α.Π. ΔΙΑΔΠ/3753/19-02-2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Ηλεκτρονική Διοίκηση».

15.    Δημιουργία ειδικών επιτροπών από Υπαλλήλους σε κάθε Υπηρεσία ή την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία (συμβούλων) για την εκκαθάριση και την τακτοποίηση των αρχείων όλων των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με ορθολογικό και λειτουργικό τρόπο και την στέγαση αυτών σε ασφαλείς και καθαρούς χώρους. Την δημιουργία Ιστορικού Αρχείου της Νομαρχίας.

16.    Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς: στέγαση των Υπηρεσιών της Νομαρχίας που έχουν πρόβλημα (βρώμικοι χώροι -παλαιά και σκουριασμένα γραφεία- σπασμένα και φθαρμένα παράθυρα– άχρηστο υλικό που συσσωρεύεται στα αρχεία –κ.τ.λ.) σε νέα κτίρια ή την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων χώρων (βάψιμο, απολυμάνσεις, επιδιορθώσεις, αγορά νέων γραφείων και νέου εξοπλισμού κ.τ.λ.).

17.    Κάθε έγγραφο –καταγγελία που αφορά τον φάκελο του υπαλλήλου να κοινοποιείται στον ίδιο, ώστε να λαμβάνει γνώση έγκαιρα για να απαντήσει αν επιθυμεί. Επίσης έγγραφα που αφορούν την υπαλληλική του εξέλιξη, τους βαθμούς, το κλιμάκιο μισθοδοσίας και αναφορές ευμενείς ή δυσμενείς να κοινοποιούνται έγκαιρα στον ενδιαφερόμενο.

18.    Να ενημερώνεται πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, για τις προγραμματισμένες επισκέψεις Κυβερνητικών Παραγόντων τόσο στην  Ερμούπολη της Σύρου όσο και σε άλλα Νησιά των Κυκλάδων.

19.    Πόσιμο νερό για όλους τους Υπαλλήλους. Σε πολλές Υπηρεσίες οι ίδιοι οι Υπάλληλοι με δικά τους έξοδα πληρώνουν  τους ψυκτήρες με πόσιμο νερό.


Η επίλυση των ανωτέρω αποτελεί πλέον ζήτημα ύψιστης σημασίας προς την κατεύθυνση της ομαλής, αποτελεσματικής, παραγωγικής και σύγχρονης άσκησης των καθηκόντων των εργαζομένων της Ν.Α. Κυκλάδων και άλλων νησιωτικών και προβληματικών απομακρυσμένων Νομαρχιών (προς όφελος των πολιτών) καθώς και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους στα νησιά του νομού.

Η μη επίλυση τους απλώς διευκολύνει την δυσλειτουργία των υπηρεσιών, επιτείνει τα φαινόμενα εξυπηρέτησης ιδιωτικών, ιδιοτελών και πολιτικών συμφερόντων και επιτείνει το πρόβλημα εξυπηρέτησης των πολιτών με αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε διαχειριστών της εξουσίας που είναι και αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ  Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΒΗΣ     ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ


You are here: Πλαίσιο Αιτημάτων Οικονομικά και θεσμικά αιτήματα εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.