Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

1η Συνεδρίαση /31-03-2014 Δ.Σ. Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ

E-mail Εκτύπωση PDF

Θέμα 1: Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή προεδρείου

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) με θέμα την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την εκλογή προεδρείου. Η πρόσκληση για την ανάδειξη του προεδρείου έγινε από τον πρώτο κατά σειρά εκλογής Οδυσσέα Ευθυμίου, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της διαδικασίας. Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία.

Με βάση τα αποτελέσματα η σύσταση του νέου Δ.Σ. είναι :
Πρόεδρος: Οδυσσέας Ευθυμίου
Αντιπροέδρος: Αθηνά Σαντοριναίου
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Δρόσος
Ταμίας: Δημήτρης Αλουμανής
Σύμβουλος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:  Γιώργος Παπαμανώλης
Μέλος: Κώστας Μουρσελάς
Μέλος: Γιάννης Λυκοσκούφης
Μέλος: Σατσάνης Πρόδρομος
Μέλος: Σιγάλας Γιάννης

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Σταθερή ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Δ.Σ. του συλλόγου. Μετά από πρόταση του Θανάση Δρόσου αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση του Δ.Σ. κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 9 π.μ. σε χώρο που θα ορίζεται στη πρόσκληση. Το επόμενο Δ.Σ. ορίστηκε έκτακτα να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Απριλίου, στις 9 π.μ. στο κτίριο της Πλατείας Τσιροπινά. Τα θέματα θα οριστούν στην πρόσκληση που θα σταλεί.
2. Να διερευνηθεί η αλλαγή τράπεζας για το λογαριασμό του Συλλόγου, ζητώντας προσφορές από τις τρεις τράπεζες της Σύρου. Ενέργειες Δημήτρης Αλουμανής.
3. Να εξουσιοδοτηθεί η λογίστρια Τασία Πίσσα να αναλάβει να καταθέσει τη φορολογική δήλωση του Συλλόγου και ότι ενέργεια απαιτηθεί για αυτό (κλειδάριθμοι κλπ.)
4. Να γίνουν ενέργειες για την πραγματοποίηση σεμιναρίων του ΠΙΝΕΠ, ή της Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης στη Σύρο για επιμόρφωση των υπαλλήλων του συλλόγου. Επαφή με Μαρία Ζωίδου. Ενέργειες Δημήτρης Αλουμανής, Γιάννης Σιγάλας.
5. Να εξεταστεί η οικ. ενίσχυση του συνάδελφου Ν. Τσιργιέλη.
6. Να προχωρήσουμε στη κατάθεση της τροποποίησης του καταστατικού, συμπεριλαμβάνοντας την επιστολική ψήφο
7. Να γίνουν ενέργειες για την επιστροφή της οικ. διευκόλυνσης προς τους συναδέλφους ΙΔΑΧ. Να γίνει επιστολή από Δημήτρη Αλουμανή.
8. Τέλος συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου (τακτικές συναντήσεις του Δ.Σ.  με τα μέλη του συλλόγου, αύξηση επικοινωνίας με συναδέλφους των Περιφερειακών Ενοτήτων

You are here: Διοικητικό Συμβούλιο Πρακτικά Δ.Σ. 1η Συνεδρίαση /31-03-2014 Δ.Σ. Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ