Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-08-2011

E-mail Εκτύπωση PDF

Θέμα :  «Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την τροποποίηση του  Οργανισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ .

Κατόπιν της σχετικής σας πρόσκλησης και εξ ’ αιτίας αδυναμίας λόγω αδειών και άλλων προσωπικών  δυσκολιών, να παραβρεθούμε,  στην συνεδρίαση αυτή,   προχωρούμε,  σε κατάθεση των πρώτων παρατηρήσεών  - θέσεων – προτάσεων μας σε σχέση με την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Επαναλαμβάνομε την πρόταση και θέλησή μας, ( η οποία εκφράστηκε και σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Χατζηδιάκο ο οποίος απέστειλε και την σχετική πρόσκληση ) να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη ,  σε περίπτωση ,που τελικά συζητήσετε επί της ουσίας, όσον αφορά τον Οργανισμό ( και όχι απλά ,λόγω  της πρώτη συνεδρίασης ,  όπως μας αναφέρθηκε , κατατεθούν οι προτάσεις  , προκειμένου να συλλεχθούν , επεξεργαστούν και ομαδοποιηθούν) ,ώστε να μπορέσομε και εμείς να παρέμβομε σε ένα  από τα πιο σημαντικά θέματα  για την λειτουργία της Περιφέρειας και σίγουρα ,το  πιο σημαντικό ,για τους συναδέλφους μας. Σας ενημερώνουμε ,ότι είμαστε τεχνικά  προετοιμασμένοι και  για  αυτήν την περίπτωση.

 

Όσον αφορά τώρα  την δομή και την λειτουργία των υπηρεσιών :

Πιστεύομε , ότι προκειμένου να μπούμε σε αυτή την διαδικασία , θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο .

Ζητούμε για το λόγο αυτό,  από όλες τους συνδυασμούς και κυρίως βέβαια από την Διοίκηση να ξεκαθαρίσουν, πως βλέπουν την μελλοντική λειτουργία  της Αιρετής περιφέρειας  .

Με συρρίκνωση των σημερινών υπηρεσιών που υπάρχουν; Με διεύρυνση; Με  περαιτέρω αποκέντρωση υπηρεσιών και ποιών; Αυτά πρέπει να τεθούν  καθαρά  προκειμένου να κάνομε και τις προτάσεις μας. (Άλλωστε η γνώμη αυτή έχει διατυπωθεί επανειλημμένως και από άλλους Περιφερειακούς συμβούλους)

Αυτό επίσης  ,   σημαίνει,  να υπάρξει  μεταξύ άλλων  και   σαφής και επίσημη ενημέρωση,   ως προς το  πώς και ποιες αρμοδιότητες,  η Διοίκηση  σκοπεύει  να  ζητήσει (ή έχει ζητήσει) από το Υπουργείο Εσωτερικών , να συνεχίσει να  ασκεί  πλην από αυτές που ήδη προβλέπονται από τον Καλλικράτη. Υπάρχουν  συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών , τις άλλες Περιφέρειες και τους  Δήμους της Περιφέρειας  όσον αφορά  αυτό το θέμα;

Το θέμα  αυτό  καθορίζει  ουσιαστικά, την τωρινή  αλλά και  μελλοντική οργάνωση των υπηρεσιών (και του Οργανισμού επομένως) αλλά και το μέλλον των συναδέλφων αφού περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων αυτόματα προκαλεί περαιτέρω αλλαγή ,στην δομή αλλά και το προσωπικό .

Εδώ πρέπει να τονίσομε ότι ο όρος που ακούγεται ,  περί   «κατάργησης υπηρεσίας – κατάργησης αποκεντρωμένων υπηρεσιών » για όλους τους Συλλόγους των αιρετών Περιφερειών  και την Ομοσπονδία μας,  όσον αφορά  την κυριολεκτική έννοια και εφαρμογή του όρου «κατάργηση», είναι επικίνδυνος αφού  μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες 

Πιθανολογούμε - και ζητάμε να ξεκαθαριστεί η θέση σας   - ότι  όσοι αναφέρονται σε αυτό ,εννοούν πρακτικά κάτι άλλο και δεν έχουν καταλάβει  τις συνέπειες της κυριολεκτικής εφαρμογής του όρου αυτού .

Πιστεύομε  δε ότι για να γίνει αυτό, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση όχι απλά τροποποίηση Οργανισμού και εφιστούμε την προσοχή σας να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο, που μπορεί να μας οδηγήσει- αν δεν ληφθούν υπ’ όψη και αντιμετωπιστούν τα παραπάνω- ,  σε αδιέξοδα.

Εμείς πιστεύομε στην ενίσχυση των αποκεντρωμένων περιφερειακών υπηρεσιών και την  αξιοποίηση της εμπειρίας και των προσόντων, όλων των συναδέλφων, με τρόπο όμως που να μην διαταράσσεται, η προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών.

Σας ενημερώνουμε δε,   ότι οι συνάδελφοι πολλών -αποκεντρωμένων ιδιαίτερα - υπηρεσιών έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα μετά  από τις   φήμες και  τις αναφορές για «καταργήσεις» αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Τονίζομε  ότι αυτές οι αναφορές ,  μόνο ζημιά προκαλούν στην λειτουργία των υπηρεσιών, αφού σπέρνουν κλίμα ανησυχίας και φόβου ,στους συναδέλφους ,που εναγωνίως ,προσπαθούν να μάθουν, τι πραγματικά πρόκειται να γίνει .

Άλλωστε δεν πάει καιρός που οι συνάδελφοι , ζήσανε  την ψυχρολουσία της διαφαινόμενης  μεταφοράς τους εξ’ αιτίας του Καλλικράτη ,  είτε στον Δήμο της έδρας του Νομού  μας , είτε κακήν κακώς, αναγκάστηκαν να δηλώσουν «εθελούσια» αίτηση μετάταξης στους εκεί Δήμους , προκειμένου, να μην μεταφερθούν υποχρεωτικά , από τα  νησιά τους στην Έδρα.

Ήταν, οι ίδιοι συνάδελφοι ,που μετά από αγώνα και του Συλλόγου, πείστηκαν να παραμείνουν στο νέο θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας ,προκειμένου να τον υπηρετήσουν με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους και καταφέραμε μετά από πολλές δυσκολίες, να ανακαλέσομε τις «εθελοντικές» μετατάξεις τους.

Αν τώρα υπάρχει όντως πρόβλημα υποστελέχωσης, τι θα γινόταν αλήθεια, αν έλειπαν και αυτοί ; Πως θα λειτουργούσαμε αποκεντρωμένα ,  έστω και με προβλήματα έστω και με αδυναμίες;. Πιστεύομε, ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η στάση μας/τους και να μην δημιουργούνται καταστάσεις,  που οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση αιτήσεων μετατάξεων που μοιραία-αν γίνουν αποδεκτές- θα  οδηγήσουν,  σε περαιτέρω  αποδυνάμωση της Περιφέρειας , από έμπειρο προσωπικό.

Συζητούμε και συμμετέχομε στον πραγματικά αναγκαίο διάλογο , για τροποποίηση του Οργανισμού  προκειμένου να αντιμετωπιστούν , οι δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί, αλλά και την βελτίωση του   ΟΧΙ   όμως για κατάργηση δομών .


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ .

Σας καταθέτομε , επιπλέον προτάσεις που κατέθεσαν   στελέχη των Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ανάλογα με τις προτάσεις που θα κατατεθούν, από όλες τις πλευρές, στην διάρκεια της λειτουργίας της επιτροπής  και   επιφυλασσόμαστε, να  προχωρήσομε σε τελική συνολική πρόταση, για την τροποποίηση του Οργανισμού  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ,κατόπιν περαιτέρω  διαλόγου ,με τους συναδέλφους μας, με βάση όλες  τις προτάσεις. 

1)Σταθερό αίτημα του Συλλόγου , τόσο κατά την σχεδίαση του Π.Δ , όσο και αργότερα κατά την λειτουργία του θεσμού,  αποτελεί ο Διαχωρισμός της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , με σκοπό την  καλύτερη  λειτουργία των υπηρεσιών .

Σας επισυνάπτομε και σχετικό έγγραφο   , όπου περιγράφεται και ο τρόπος του Διαχωρισμού.

2) Επίσης σας καταθέτομε ,πρόταση της Διευθύντριας  στην Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας .

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι  όπως προβλέπεται στο Άρθρο 241 Ν.3852/2010 

Στον Οργανισμό καθορίζονται:

α) οι υπηρεσιακές τους μονάδες,

β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία),

γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας,

 δ) οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού,

ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και

ζ) η λειτουργία τους.

 

Α) Στον ισχύοντα Οργανισμό δεν προβλέπονται  αυτή την στιγμή οι Οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση κάτι που πρέπει και για λόγους νομιμότητας, να προβλεφθεί στον Νέο υπό τροποποίηση Οργανισμό. Αν γίνεται μάλιστα να επεκταθεί σε κάθε οργανική μονάδα.

Β) Ζητάμε  επίσης στον Νέο Οργανισμό την μετατροπή όλων των Προσωποπαγών Θέσεων σε Οργανικές θέσεις.

Αυτή είναι μια καθολική  απαίτηση όλων των Περιφερειακών υπαλλήλων και εκφράζεται δια  μέσω της Ομοσπονδίας .  

Γ) Όσον αφορά τις μετακινήσεις ,υπαλλήλων – συναδέλφων από νησί σε νησί , πιστεύομε ,  ότι στα πλαίσια, της Τροποποίησης του Οργανισμού,  εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευση του κου Περιφερειάρχη   ότι  « κανένας υπάλληλος δεν μετακινείται από το νησί παρά μόνο σε εθελοντική βάση».

Είναι ένας από τους λόγους που ζητάμε όλοι οι συνάδελφοι να καταταγούν με τον νέο οργανισμό σε οργανικές θέσεις που θα έχουν προβλεφθεί ανά Διεύθυνση  καθώς θεωρούμε ότι  ενισχύει και  επιβεβαιώνει αυτήν την θέση .  

Δ) Στον υπάρχοντα οργανισμό θεωρούμε ότι  όσον αφορά τις κρίσεις των προϊσταμένων προβλέπονται  ειδικότητες και κλάδοι,  σε οργανικές μονάδες, που δεν θα έπρεπε, ενώ δεν προβλέπονται  κλάδοι και ειδικότητες που θα έπρεπε να προβλέπονται .

Θα συγκεκριμενοποιήσομε περαιτέρω , την πρότασή μας για την λίστα  των κλάδων  και των ειδικοτήτων, που θα μπορούν να κρίνονται ως προϊστάμενοι ,  ανά οργανική μονάδα σε επόμενη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής .

Ε) Επίσης δεν προβλέπεται, παρά σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, η κρίση προϊσταμένων ΔΕ ως προϊστάμενοι Τμήματος, γεγονός που έχει επιφέρει αντιδράσεις από συναδέλφους και  προβλήματα στην λειτουργία υπηρεσιών ,   με αποτέλεσμα συνάδελφοι ΠΕ ή ΤΕ ,  να ασκούν παράλληλα καθήκοντα  προϊσταμένου , περισσοτέρων από μία  οργανικών μονάδων , ενώ θα μπορούσαν να ασκούνται νομίμως , τα καθήκοντα αυτά από  συναδέλφους Δ.Ε (που άλλωστε τα ασκούσαν εδώ και χρόνια)Σας επισυνάπτω προς επίρρωση του παραπάνω,  και γνώμη της ΕΕΤΑΑ, για την συγκρότηση  ΟΕΥ των ΝΈΩΝ Δήμων όπου αναφέρεται ότι: 

« Κλάδοι της κατηγορίας ΔΕ μπορούν να προβλεφθούν για Τμήματα με λειτουργίες διοικητικής φύσης (πχ Τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών, Τμ. Δημοτικής κατάστασης, Τμ. Ληξιαρχείου, Τμ. Διοικητικής μέριμνας) και γενικότερα για εκείνα τα Τμήματα ή Αυτοτελή Γραφεία, για τη διοίκηση των οποίων κρίνεται ότι επαρκεί η γνωστική υποδομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης κλάδοι ΔΕ μπορούν να προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως στους μικρότερους δήμους) προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων, λόγω έλλειψης υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β.

ΣΤ) Στον νέο οργανισμό πρέπει να προβλεφθούν Τμήματα που θα παρέχουν ενιαία  Γραμματειακή  -  Διοικητική  γιατί όχι  και Τεχνική υποστήριξη ,  σε όλες τις Διευθύνσεις

Ζ) Προφανώς όλες οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να καταλήξουν σε πλήρη αντιστοιχία των υπηρεσιών  των δύο προηγούμενων Ν.Α της Περιφέρειας,  με τέτοιο τρόπο  ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία η επίτευξη των στόχων της  και η βελτίωση της  παροχής περιφερειακών  υπηρεσιών προς όλους τους νησιώτες  στην Περιφέρεια.


ΤΈΛΟΣ :

Υπενθυμίζομε  την  ενεργή , σοβαρή   και με  σημαντικά αποτελέσματα  παράσταση  μέχρι σήμερα  , του Συλλόγου  μας όσον αφορά, θέματα που αφορούσαν τον σχεδιασμό του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με σκοπό  την δυνατόν  καλύτερη  λειτουργία.

Το ίδιο έχομε σκοπό να συνεχίσομε να  κάνομε,  προς όφελος των συναδέλφων μας , των συμπολιτών μας και της καλύτερης λειτουργίας των  υπηρεσιών μας .

(Καταθέτομε για του λόγου  το αληθές  ,συνημμένα,   συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως την  Παρέμβασή μας στο σχέδιο του Π.Δ τόσο στην διάρκεια συζήτησης με την Ομοσπονδία μας   , αλλά και όσο βρισκόταν στο ΣΤΕ για έγκριση,  θέσεις που κάποιες υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο , προλαβαίνοντας σημαντικές δυσλειτουργίες ,  Άλλες  μάλιστα που δεν υιοθετήθηκαν όπως π. χ η πρόβλεψη οργανικών Μονάδων στην Π.Ε  Μυκόνου κ.α  επιβεβαιώνεται από τις αντιδράσεις των σημερινών Περιφερειακών συμβούλων της Μυκόνου και όχι μόνο .

 Η ανάγκη που υπάρχει για την αντιμετώπιση των όποιων δυσλειτουργιών  έχουν εμφανιστεί αλλά  και των παραλείψεων του Οργανισμού  ,  καλό θα ήταν να προχωρήσει με τα 2/3 της ενισχυμένης πλειοψηφίας που απαιτείται ,  ανεξάρτητα αν η τροποποίηση εφαρμοστεί τώρα ή μετά της παρέλευσης του έτους .

Για τον λόγο αυτό ,  σας  καλούμε να υπάρξει σημαντικός και όχι βιαστικός   διάλογος - συζήτηση  και να ληφθούν  υπ’ όψη  ουσιαστικά οι προτάσεις των Συλλόγων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  όπως άλλωστε προβλέπεται  στο άρθρο 241 παρ 4 του Ν.3852 / 2010 που αναφέρεται παρακάτω.


«Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής  συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και η σχετική απόφαση αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


Σ.Σ. Δείτε εδώ τα συνημμένα που κατατέθηκαν με τις θέσεις μας.

You are here: Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-08-2011