Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

  

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ  52/02-08-2010 εγγράφου μας το οποίο σας επισυνάπτομε , σας ενημερώνομε ότι στο site του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,   http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/metataxeis/syxnes_ervthseis  αναρτήθηκαν κατόπιν και ερωτημάτων μας οι κάτωθι απαντήσεις .


 

1.       1. Αν ο Νομάρχης δεν έχει εκδώσει σχετική βεβαίωση και κατά τον έλεγχο από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μετάταξη υπαλλήλου, μπορεί να εκδώσει απόφαση για μετάταξη στον οικείο Δήμο;
 

 

 

 

 

 

α.       Ναι, εφόσον ο Γ.Γ. Περιφέρειας είναι αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης.  

 

 

 

2.       2. Οι βεβαιώσεις, για υπάλληλους ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 257 παρ.1 του ν.3852/2010, μπορούν να υπογραφούν από Αντινομάρχη , Έπαρχο ή προϊστάμενο του υπαλλήλου;
 

 

 

α.       Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.

3.      3.  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, όταν υπάλληλοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη, θα πρέπει να εκδώσει απορριπτική απόφαση ή θα ενημερώσει εγγράφως το ενδιαφερόμενο υπάλληλο.
 

α.       Ο Γ.Γ.Περιφέρειας μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση.

 

Κατόπιν τούτου περιμένομε και τις δικές σας ενέργειες και παρακαλούμε για την σωστή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου  και για την ενημέρωσή μας όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων που τελικά εγκρίθηκαν οι μετατάξεις τους .

 

Ακολουθεί το  του υπ’ αριθμ  52/02-08-2010 εγγράφο

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

WWW.SYNANK.GR

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ  

                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ 52/02-08-2010

 

ΠΡΟΣ 1.ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

               κο ΜΠΑΪΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

 

 

            2.ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

             κο ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

 

 

 

Θέμα « Μετατάξεις υπαλλήλων της Ν.Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ προς τους Δήμους»

 

 

 

 

 

Κατόπιν έντονων διαμαρτυριών , μελών του συλλόγου μας,  για την μη έκδοση από τον Νομάρχη Κυκλάδων,  των βεβαιώσεων  που προβλέπονται,   βάσει της

 

 

 

 υπ’αριθμ 9/33782/16-6-2010 εγκυκλίου «Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010»   

 

 

και το υπ’ αριθμ  38541 12/07/2010 «Έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη  του προσωπικού των Ν.Α  σε Δήμους» του Υπουργείου Εσωτερικών

αν και τηρούνται  οι προϋποθέσεις  των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του ν.3852/2010 ,

ζητούμε την επανεξέταση του θέματος αυτού άμεσα , αφού καταληκτική ημερομηνία για τις σχετικές αποφάσεις του Γ.Γ της Περιφέρειας , είναι η 08-08-2010 και ταυτόχρονα εφιστούμε την προσοχή σας για την σωστή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του συλλόγου , μας έχουν ενημερώσει ότι επιφυλάσσονται  για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους .

 

  

You are here: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ