Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

4ο Συνέδριο Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο.   Σ.   Υ.   Ν.   Α.   Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΏΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


4ο Συνέδριο Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς  Συνέδρους του 4ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΣΥΝΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΝΑΕ

 

Σε εφαρμογή των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου που συνήλθε στην Αθήνα στις 25-2-2010, που πέραν των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, ( και παρά τις υποβληθείσες  για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου προτάσεις), η ημερομηνία διεξαγωγής παραμένει η 3-4-5/3/2010, όπως αυτή ορίσθηκε στην συνεδρίαση στις 4 Νοέμβρη του 2009.

Μετά από αυτό και  σύμφωνα με το άρθρο 13 κεφ Β (Αρμοδιότητες – Δικαιοδοσία του Γενικού Συμβουλίου) παράγραφος 4 και την παρ 1 του άρθρου 22 του καταστατικού,


Καλούνται:

Οι σύνεδροι όλων των συλλόγων μελών της ΟΣΥΝΑΕ στο 4ο Τακτικό – εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στην προαναφερόμενη ημερομηνία, στον Πολυχώρο που βρίσκεται  στην οδό Ερμουπολέως & Πηλίου 2, στην περιοχή <<Καμίνια>> Πειραιά Αττικής, με θέματα:

 

1.                 Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

2.                 Πρόγραμμα δράσης – Διοικητική Μεταρρύθμιση

3.                 Εκλογή νέας διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο- Ελεγκτική Επιτροπή)

4.                 Εκλογή αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

5.                 Καταστατικές αλλαγές ( απαιτείται ειδική πλειοψηφία 2/3)

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας,  σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του καταστατικού,  η σύγκληση θα γίνει στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, μετά παρέλευση δεκαπενθημέρου, (κατά τα οριζόμενα της  παράγραφο 2 του άρθρου 23) δηλ. στις 22 & 23 Μαρτίου 2010 ώρα 9 το πρωί.

Η πρόσκληση αυτή προκύπτει από το άρθρο 13 κεφ Β (Αρμοδιότητες – Δικαιοδοσία του Γενικού Συμβουλίου) παράγραφος 4 και  παρ 1 του άρθρου 22 του καταστατικού.

Κατά συνέπεια κάθε άλλη πληροφορία ή προγενέστερο έγγραφο, με θέμα την διεξαγωγή του συνεδρίου, δεν είναι σύμφωνο  με το καταστατικό.

 

Σημείωση: Σε ότι αφορά τη διαμονή και τα έξοδα αυτής, να συνεννοηθείτε με τον ταμία της ομοσπονδίας Ζιμπίδη Γιώργο (τηλ. 6944655446) και τους πρωτοβάθμιους  συλλόγους.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Αθήνα 26-2-2010

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝΑΕ

Ο πρόεδρος

 

Μιχάλης Κινδυλίδης

ΤΗΛ 2241360507

You are here: Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. 4ο Συνέδριο Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε