Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ

E-mail Εκτύπωση PDF
  1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
  2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
  3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: , ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Σίνα 18 (2ος όρ.), 10672, Αθήνα
ΤΗΛ:210 3627077-3603340

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του ενημερωτικού μας σημειώματος αναφορικά με τη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος εξομάλυνσης των μισθολογικών διαφορών ανερχόμενο σε 176 Ευρώ το μήνα, Σας αποστέλλουμε το παρόν, με το οποίο διευκρινίζουμε σε όσους ενδιαφέρονται να προσφύγουν δικαστικά, ότι απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Συμπλήρωση του εντύπου « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ». Παράκληση τα ζητούμενα στοιχεία να είναι πλήρη και με ευκρινή γράμματα, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στις αναγραφές των ονομάτων των εναγόντων. Επίσης απαραίτητη είναι και η αναγραφή του τηλεφώνου ή του e-mail, για να μπορούμε να σας βρούμε εάν κάποιο στοιχείο δεν είναι σαφές ή επαρκές.
2.    Υπηρεσιακή βεβαίωση από την οποία να προκύπτει από πότε υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, η σχέση εργασίας (μόνιμος –αορίστου χρόνου) του, πού υπηρετεί από την 1-10-2006 και μετά καθώς και ότι δεν λαμβάνει το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών(176 Ευρώ) ή εάν λαμβάνει μέρος αυτού, ποιο είναι το ακριβές ποσό που λαμβάνει.
3.    Συμπλήρωση του εντύπου « ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ», με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία ή ΚΕΠ και ημερομηνία.
4.    Συμπλήρωση του εντύπου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ» με το όνομα, το επώνυμο και την υπογραφή του κάθε εντολέα. Το έντυπο αυτό θα συμπληρωθεί ομαδικά από το σύνολο των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5.    Κατάθεση του ποσού των 30 Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και στον αριθμό λογαριασμού 151/95885825 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, με το όνομα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στην Τράπεζα, με το όνομα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα εσωκλείεται στο φάκελο που θα αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ΣΙΝΑ 18, 2ος Όροφος  Τ.Κ 10672, ΑΘΗΝΑ, ΥΠΟΨΙΝ Κ.Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ή ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ή ΆΝΝΑΣ ΡΟΓΚΟΤΗ.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων προκρίνεται ως λύση η ομαδική συγκέντρωση των δικαιολογητικών.
Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 30 Ιουνίου, προκειμένου να κατατεθούν οι σχετικές αγωγές όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής των σχετικών αξιώσεων των ενδιαφερομένων.

 Με τιμή
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

You are here: Αίτηση Εγγραφής στον Σύλλογο