Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Υπόμνημα

E-mail Εκτύπωση PDF

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 κ. Υπουργέ,

   οι εργαζόμενοι στην   Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, στους Δήμους του Νομού Κυκλάδων και στις διάφορες υπηρεσίες των υπουργείων στα νησιά μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα  τα οποία οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου καθιστούν δυσμενέστερα. Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά  ( αυξημένο κόστος διαβίωσης καθώς οι Κυκλάδες είναι μια από τις πιο ακριβές περιοχές της χώρας,  έλλειψη υποδομών, ελλιπέστατη και ακριβή συγκοινωνία - ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, υποστελέχωση),  στρέφουν τους συναδέλφους σε φυγή  προς τις υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας.

 Η υποστελέχωση των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την έλλειψη σύγχρονου  οργανισμού δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων και καθιστά προβληματική την εξυπηρέτηση των πολιτών παρά την υπερβάλλουσα, σε πολλές περιπτώσεις, προσπάθεια των συναδέλφων μας .

 Οι Σύλλογοι υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, των Δήμων του Νομού Κυκλάδων και  των Μηχανικών του Δημοσίου στις Κυκλάδες, θεωρούν ότι η σημαντικότερη παράμετρος  που μπορεί να  βελτιώσει πρακτικά την κατάσταση στις αντίστοιχες υπηρεσίες είναι η παροχή κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής στα νησιά μας στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Αντίστοιχης αντιμετώπισης έχουν ήδη τύχει οι συνάδελφοι του πρώην υπουργείου Αιγαίου που από το 2007, καθώς με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Αιγαίου απολαμβάνουν, δίκαια , ειδικής αποζημίωσης ( ν. 3554/07 ) ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής.

Δυστυχώς  δεν αντιμετωπίστηκαν αντίστοιχα οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Νομαρχία Κυκλάδων και στους Δήμους του νομού μας, οι οποίοι εργάζονται  ακριβώς κάτω από τις ίδιες συνθήκες , αν όχι δυσμενέστερες , καθώς οι σχετικές αρμοδιότητες επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις στο σύνολο σχεδόν των νησιών του νομού Κυκλάδων, εσωτερικά των νησιών που είναι ιδιαίτερα μεγάλα σε έκταση, αλλά και του Ν. Δωδεκανήσου όσο αφορά στους υπαλλήλους της Περιφέρειας.

Πρόσφατα  μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι ο νομός Πέλλας  αλλά και ο νομός Σερρών συμπεριλήφθηκαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των παραμεθορίων περιοχών ( ν.3606/2007 και   ν. 3714/2008 αντίστοιχα ) με αποτέλεσμα  οι  συνάδελφοι που υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες να απολαμβάνουν αυξημένου επιδόματος παραμεθορίων περιοχών. Κατανοούμε ότι οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις βασίστηκαν στην ορθή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν στους συγκεκριμένους νομούς αλλά δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε την μη ισότιμη, τουλάχιστο, αντιμετώπιση του ν. Κυκλάδων  την στιγμή μάλιστα όπου π.χ.  οι  νομοί   Κυκλάδων και Πέλλας αντιμετωπίζονται όμοια  ως παραμεθόριοι για τις μετατάξεις. 

Με βάση τον πιο πάνω  προβληματισμό και, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της νησιώτικης ιδιαιτερότητας αλλά και να αντιμετωπιστεί η μη ισότιμη αντιμετώπιση των υπαλλήλων, ο Σύλλογος των υπαλλήλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Σύλλογος των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, ο Σύλλογος υπαλλήλων Ο.Τ.Α., και η Ένωση Μηχανικών του Δημοσίου στις Κυκλάδες (ΕΜΔΥΔΑΣ), προσβλέπουν στην συμβολή σας έτσι ώστε :

 

α. Να  επεκταθεί  και στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, των ΟΤΑ α’ βαθμού με έδρα στον Νομό Κυκλάδων και σε κάθε άλλον δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε νησιά του Νομού Κυκλάδων, η αποζημίωση του άρθρου 3 του ν. 3554/2007 που θεσπίστηκε για τους συναδέλφους του Υπουργείου Αιγαίου. Στην εισηγητική έκθεση για το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι τα αυξημένα έξοδα διαμονής και διατροφής, η έλλειψη καταλυμάτων προσιτών στις οικονομικές δυνατότητες των υπαλλήλων, η έλλειψη μαζικών δημοσίων συγκοινωνιών  και οι συγκοινωνιακοί αποκλεισμοί λόγω καιρικών συνθηκών δημιουργούν πέρα από την μεγάλη ταλαιπωρία και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος στους υπαλλήλους του Υπ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής .

Οι Σύλλογοί μας θεωρούν ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην σχετική εισηγητική έκθεση  ισχύουν  εξίσου για το σύνολο των υπαλλήλων στην  ΠΝΑ, την ΝΑΚ, την ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και των ΟΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ίσως και  σε πολλαπλάσιο βαθμό λόγω και των αυξημένων αναγκών  μετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους .

 

β. Να αντιμετωπιστεί ο νομός Κυκλάδων ισότιμα με τους νομούς Πέλλας και Σερρών όσο αφορά στο καθεστώς παραμεθόριας περιοχής.

 

κ. Υπουργέ ,

η ικανοποίηση των δίκαιων, πιστεύουμε , αιτημάτων μας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του  επιπέδου παροχής δημοσίων υπηρεσιών στα νησιά μας καθώς θα συμβάλει στην πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν και επιπλέον μέτρα όπως :

 

α. Επιδότηση ( ή αύξηση της σχετικής  φορολογικής απαλλαγής ) του ενοικίου .

 

β. Η επαναφορά του κινήτρου της «πλασματικής » τριετίας.

 

γ. Η  εξίσωση των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις  στο ύψος που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των διαχειριστικών αρχών    και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς , σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων . Επισημαίνεται ότι οι σημερινές αποζημιώσεις για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους παραμένουν καθηλωμένες στις τιμές του 1999 ( ! ) Ως αποτέλεσμα παρουσιάζεται το φαινόμενο  οι συνάδελφοι να δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης καθώς καλούνται να την χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι , ενώ οι πενιχρές αποζημιώσεις αποδίδονται με δυσκολία και συνήθως με την πάροδο μηνών .

 

δ. Η μοριοδότηση της  παραμονής στις υπηρεσίες των νησιών για την περίπτωση των μετατάξεων.

 

κ. Υπουργέ ,

 

 

   ως   εργαζόμενοι στην πλέον νησιώτικη περιφέρεια της χώρας μας με τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ενδο - συγκοινωνίας  αλλά και τα σημαντικά προβλήματα υποδομών, ευελπιστούμε για  τη συμβολή σας   στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

                                      

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Π.Ν.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΧΑΡΗΣ ΖΕΠΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ν.Α.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΖΙΒΗΣ               

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΣΥΡΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΓΝΟΥ

 

 

 

You are here: Πλαίσιο Αιτημάτων Υπόμνημα